Kaasaegsed ja paindlikud mööblilahendused – Enima Trade

ENIMA HOIAB FSC® SERTIFIKAATI

Nii nagu meie sõltume metsadest, sõltuvad metsad meist. Forest Stewardship Council® (FSC®) ühendab inimesed ja ettevõtted ühise eesmärgi nimel: et meil säiliksid terved ja tugevad metsad.

Miks Enima otsustas FSC® sertifikaati taotleda?

Enima Trade OÜ juhatuse liige Indrek Reitsak: 

“Tootmisvaldkonnas on tänaseks juba juurdunud mõtteviis jätta enda tegevusest võimalikult väike jalajälg.

Hindame oma klientide soovi ümbritseda ennast kontoriruumides jätkusuutlikult majandatud metsast pärit puiduga.

FSC® märgiga anname garantii, et puit on pärit seaduslikest allikatest ja kontrollitud päritoluga. See on väga tänuväärne – FSC® märgiga ei väärtusta me ainult puitu, vaid ka neid inimesi, kes sellega igapäevaselt tegelevad.

FSC® märgi olemasolu annab Enimale loa selliselt väärindatud puitu ja mööblit edasi müüa. Eriliseks teeb märgi see, et puidu tarneahel on tuvastatav metsast läbi edasimüüjate ja tööstuse kontori või koduni.”

Mida FSC® märgis tähistab?

FSC® märgis aitab eristada säästvast metsandusest pärit tooteid tavatoodetest. FSC®-sertifikaadiga metsas arvestatakse puude loomulikku bioloogilist elu. Näiteks tuleb säilitada nn seemnepuud ja kännud. Samuti tuleb säästa veekogude ääres kasvavad puud  ja masinatega tuleb liigelda nii, et loodus saaks võimalikult vähe kahjustatud.

Taoline jälgimine tagab, et tooraine pärineb kontrollitud päritoluga vastutustundlikust metsandusest. FSC® märgiga toodete eelistamine viib metsade raadamise ohu vähenemisele ja seisab bioloogilise mitmekesisuse eest.

Võtke meiega ühendust!

EESTI PARIMAD SISEARHITEKTID

Lae alla parimaid kontorite sisekujundusprojekte teinud sisearhitektide nimekiri, kellega meie koos töötame ja keda julgeme soovitada.