Tootmine

Tänu ettevõtte suurele tootmisvõimekusele ja oma kaasaegsele lähenemisele saame oma kliendile pakkuda teistest erinevat ja väga efektiivset lahendust. Oleme panustanud väga palju kvaliteetsete ja väga mitmekülgsete seadmete hankimisse ning meie eesmärgiks on olla oma klientidele hea partner igas aspektis: olgu selleks mööbli valmistamise kõiki etappe hõlmav täislahendus või vaid väga konkreetses ja spetsiifilises valdkonnas teenuse osutamine.

Tootmise etapid

Pärast kliendi soovide teada saamist ja vajaduste kõigi nüansside välja selgitamist alustame tootmist eelneva mõõdistamisega: enne töödega pihta hakkamist käime võimalusel alati kohapeal ja sooritame lõpptulemuse kvaliteedi ja täpsuse tagamiseks üksikasjalikult kõik vajaminevad mõõtmised. Tänu laserskaneerimisele on võimalik projekti täpse täitmise ja vigade vältimisega juba selles faasis algust teha.

Kõik tooted joonestab valmis meie enda konstruktor ja tänu tootmises kasutatavate seadmetega ühendatud tootmise 3D-tarkvarale valmib töö kiiresti ning vigadeta: kuna oluline osa protsessile kuluvast ajast kulub projekteerimisele, ja seejuures kasutame 3D-lähenemist, on sel viisil võimalik vältida ootamatusi tootmises ja võimalikke vigu ennetada. See on meie tõhusa tootmisprotsessi alus.

Garanteerimaks lõpptulemuse vastavust kliendi soovidele ja ennetamaks võimalikke hilisemaid probleeme, saadame enne projekti töösse minemist kliendile kinnitamiseks kõik täpsed tootmisjoonised. Seejärel teeme kas kliendi soovidest lähtuvad muudatused või saame juba projekti töösse anda. Tegelikku tootmist alustamegi alati alles pärast seda kui klient on tootmisjoonistega tutvunud ja need heaks kiitnud.

Pärast tootmisprotsessi lõppu on tooted pakitud ja paigaldamiseks valmis – korraldame ka nende transpordi ja montaaži kliendi asukohas.

Allhanked

Tänu oma suurele tootmisvõimekusele teostame töid ka allhankena. Seejuures saame oma vaba ressurssi pakkuda väga erinevatele ettevõtetele: nii suurematele ettevõtetele, kellel jääb lihtsalt puudu võimekusest, kui ka teisalt saame tänu oma headele kaasaegsetele seadmetele ja olemasolevale ressursile osutada teenuseid neile väiksematele ettevõtetele, kel ehk ei ole kõiki vajalikke seadmeid.

Allhanke korras saame muuhulgas aidata järgnevate teenustega:

  • lahtilõikus;
  • detailide puurimine;
  • freesimine;
  • detailide pressimine.

Tegemist ei ole teenuste lõpliku nimekirjaga. Seega kui Te vajate kas ajutiselt täiendavat töövõimekust või kui Teie seadmete hulgas puudub mõni konkreetne masin, võtke meiega ühendust ja aitame Teid hädast välja!

Küsi hinnapakkumist