“ORE Restorani sisustuse valmistamisel andsime Enimale ette eelarve, mille juures kvaliteedis järeleandmisi teha ei tohi. Enima leidis meie poolt antud ülesandele lahenduse. Oskuslikult teostati sisearhitekti nägemus, tagati meie vajadustega arvestamine ning jäädi ette nähtud eelarve piiresse.”